Chr. kdv De Regenboog

Contact

Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Gevestigd in MFC de Beemd

Beemdweg 5

2969 CD Oud-Alblas

Telefoon: 06-12265047

Website:  www.kdv-deregenboog.nl

Algemeen mailadres:  kdvderegenboog@outlook.com


Kijk ook eens op onze facebookpagina. www.facebook.com/kdvderegenboogEigenaresse/leidinggevende: Jantine van der Rhee

Mail-adres Jantine: kdv.oudalblas@outlook.com

Mail-adres oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com


Kamer van Koophandel: kvk 73341479

LRKP-nummer172645396 
Landelijk registratie nummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf

IBAN: NL59 RABO 0335680976 - t.n.v. Chr. KDV De Regenboog 

 


 
 
 
 
Opbellen
E-mail