Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Contact

Christelijk Kinderdagverblijf "De Regenboog"

Gevestigd in MFC de Beemd

Beemdweg 5

2969 CD Oud-Alblas

Telefoon: 06-12265047

Website:  www.kdv-deregenboog.nl

Algemeen mailadres:  kdvderegenboog@outlook.com


Directie: Jantine van der Rhee

Mailadres directie: kdv.oudalblas@outlook.com


Mailadres oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com


KvK Dordrecht:

73341479

 

LRKP-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen):

LET OP VANAF 1 januari 2018 is het > 172645396 

  

Bankrelatie:

Rabobank Merwestroom

IBAN: NL59 RABO 0335680976 - t.n.v. Chr. KDV De Regenboog (NIEUW NUMMER)