Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Contact

Christelijk Kinderdagverblijf "De Regenboog"

Gevestigd in MFC de Beemd

Beemdweg 5

2969 CD Oud-Alblas

Telefoon: 06-12265047

Website:  www.kdv-deregenboog.nl

Algemeen mailadres:  kdvderegenboog@outlook.com
Eigenaresse/leidinggevende: Jantine van der Rhee

Mailadres directie: kdv.oudalblas@outlook.com

Mailadres oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com
KvK Dordrecht:

73341479

LRKP-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen): 172645396 

IBAN: NL59 RABO 0335680976 - t.n.v. Chr. KDV De Regenboog (NIEUW NUMMER)

 

Geschillencommissie

 

Mocht je als ouder een klacht hebben, dan kan dat besproken worden met de leidsters of met Simone.

Komen we er dan niet uit, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Ouders kunnen een geschil indienen als:

- de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht

- de ouders en de Regenboog het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht

- de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft

 

Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan