Geschillencommissie & Klachten

Voor uw opmerkingen/klachten kunt u altijd terecht bij Jantine van der Rhee, eigenaresse van De Regenboog. U kunt bellen of mailen.  
Als wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de oudercommissie. U kunt uw klacht mailen naar het email-adres van de oudercommissie. 

oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com


We zijn lid van de geschillencommissie.  
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan
Klik
 hier voor ons klachtreglement

Klacht indienen bij de Geschillencommissie.
Ouders en oudercommissies kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang wanneer:
-De organisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd.
-De ouders of oudercommissie en de organisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
-De organisatie geen adequate klachtenregeling heeft. Mocht je als ouder een klacht hebben:


Klachtenloket

Website Klachtenloket 


Vraag en antwoorden klachten Kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/klacht-over-kinderopvang

 
E-mailen
Bellen
Map
Info