Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Geschillencommissie

 

Mocht u een klacht/opmerking of een vraag hebben, schroom dan niet en kom naar een van de PM-ers. Jantine van der Rhee, eigenaresse van De Regenboog werkt op maandag/dinsdag/woensdag en vrijdag. U kunt bellen of mailen.  
Als wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij de oudercommissie. U kunt u klacht mailen naar het email-adres van de oudercommissie. 


U kunt ook een e-mail  met uw klacht of opmerking verzenden naar onze oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com


We zijn lid van de geschillencommissie.  Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Ouders kunnen een geschil indienen als:

  •  de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • de ouders en de Regenboog het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan