Wie zijn wij?

Ons kleine kinderdagverblijf heeft één verticale groep, een mix van nul tot vierjarigen. Samen spelenderwijs ontdekken. Eén groep van maximaal zestien kinderen per dag. We hebben een vast team van zeven PM-ers en één vaste invalkracht en zullen indien nodig binnen ons team ruilen of extra dagen werken zodat uw kind en u bij het ophalen en brengen van uw kind altijd een bekende uit ons team zult zien op de groep.  

    Els, Gerdine, Simone, Esmée, Wieneke, , Rosanne, Marieke en Jantine
 Christelijk

Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijk karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de lunch.  Ook hebben we per maand een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een liedje en een knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de Kinderbijbel.

 Kleinschalig
We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zeven pedagogisch medewerkers.
(Pm-ers) en één vaste invalkracht Esmée.
Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen. Dat betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en zien kinderen altijd een bekend gezicht. 

 Spelend leren
We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Jonge kinderen leren door te doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in de wereld van baby's en peuters. We bieden aan onze kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. We hebben speel-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen van ons kinderdagverblijf.

   Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de    
interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen.
We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze
in het kiezen van activiteiten of het vrij spel. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,
passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich 
veilig voelen en genoeg tijd krijgen
om in hun spel te komen.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info