Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Wie zijn wij


Het kinderdagverblijf werkt met een verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door elkaar, van nul tot vier jaar. Per dag hebben wij 16 kinderen op de groep, de leeftijd varieert dan van 0 tot 4 jaar. We hebben een vast team van PM-ers en zullen indien nodig binnen ons team ruilen of extra dagen werken zodat u altijd een bekende uit ons team zult zien op de groep. 


Hier volgt binnenkort onze...TEAMFOTO  :)

 

 Visie/Doel

 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Christelijk
Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijke karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de lunch.
Ook hebben we per maand een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een liedje en een knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de Kinderbijbel (Kerst, Pasen, en Pinksteren)
We vragen alle ouders, medewerkers en stagiaires respect voor ons Christelijk karakter.

 

Kleinschalig
We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zes pedagogisch medewerkers. (Pm-ers)
Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen.
Dat betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en zien kinderen altijd een bekend gezicht. We hebben een vaste invalkracht.

 

Spelend leren
We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Kinderen van deze leeftijd leren door te doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in de wereld van peuters.
We bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. We hebben speel-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen van ons kinderdagverblijf.

 

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen
om in hun spel te komen.

 

   Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de    
   interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen
.

   We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze
   in het kiezen van activiteiten of het vrij spel. De knutselactiviteit is altijd alleen voor   
   diegene die het willen. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,
   passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 

 

Samen spelen

Kinderen worden begeleid in hun interacties tijdens het samen spelen, waarbij spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We bieden verschillende groepsactiviteiten aan zoals het spelen van “varen in een boot”, “rijden in een bus”, met stoelen op een rij of boodschappen doen in een “winkel”. Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen. Door tijdens het vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of activiteiten doen. 

Zo zorgen wij voor zowel momenten van vrij individueel spelen als spelen in groepsverband onder begeleiding van een Pm-er. Ook stimuleren we elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren tijdens het spelen. Zo ontdekken de peuters hun eigen wil en de wil van de ander. In groepsverband een spel spelen om de sociale interactie te stimuleren met leeftijdsgenoten. We begeleiden ook het spelen met of in het bijzijn van andere baby’s en kinderen van andere leeftijden. 

We begeleiden het zelfstandig worden passend bij de leeftijdsfase. Door zelf te proberen leren we hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt en zo hen steeds een stapje verder helpt naar zelfredzaamheid. We stimuleren de zelfredzaamheid van deze oudste peuters door hen eerst zelf te laten proberen. Zelf hun jas en of schoenen aantrekken bijvoorbeeld. Als het niet lukt leren we hen hulp te vragen aan de ander of aan de PM-er.

  

Mentorkinderen

Vanaf januari 2018 zijn alle kinderen verdeeld in groepen waarvan een PM-er de mentor is geworden. We kiezen de mentorkinderen op basis van de vaste gezichten en op basis van de werkdagen van de PM-ers. Zo ziet de mentor het kind regelmatig en kan het goed letten op de ontwikkeling van haar mentorkinderen. Er is een lijst met deze groepen en de daarbij behorende PM-er als mentor van het kind. Deze lijst hangt in de berging en is zichtbaar voor alle ouders/verzorgers. Tijdens de wenochtend of wenmiddag vertellen wij aan ouder en kind wie de mentor van het kind is. Voor vragen kunnen ouders in principe bij alle PM-ers terecht maar vragen over de ontwikkeling van het kind kunnen gevraagd worden aan de mentor die ontwikkelingslijsten van ieder mentorkind bijhoudt. Ook zal er een 10-minuten gesprek worden aangeboden aan ouders na het invullen van deze ontwikkelingslijsten door de mentor van het kind. 

De ontwikkelingslijsten worden in twee perioden per jaar ingevuld namelijk in april en oktober. We vragen in de nieuwsbrief aan alle ouders op aanvraag 10-minuten gesprek te houden. De ontwikkelingslijst van de oudste peuters wordt in de weken voor het afscheid van de Regenboog volledig ingevuld. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkelingslijsten van hun kind. Deze wordt na afscheid op ons kinderdagverblijf meegenomen en kan worden doorgegeven naar de basisschool en buitenschoolse opvang.

Een vast gezicht is één van de pedagogisch medewerkers die aanwezig moet zijn als het kind aanwezig is. Als het kind aanwezig is, werkt er die dag minimaal één vast gezicht van het kind op de groep, zodat het kind minimaal één vertrouwd gezicht ziet. Bij drie PM-ers op de groep, Mag het kind 3 PM-ers als maximaal vast gezicht. één van deze PM-ers moeten daarom de dag van het kind aanwezig zijn. Er kunnen meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast deze vaste gezichten.

   Moet de mentor één van de vaste gezichten van het kind zijn? De mentor hoeft niet één van de vaste gezichten van het kind te zijn, maar moet wel als pedagogisch medewerker werkzaam op de stamgroep of basisgroep van het kind. Omdat het essentieel is dat de mentor het kind echt kent.