Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Wie zijn wij ?


Het kinderdagverblijf werkt met een verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door elkaar, van nul tot vier jaar. Per dag hebben wij 16 kinderen op de groep, de leeftijd varieert dan van 0 tot 4 jaar. We hebben een vast team van PM-ers en zullen indien nodig binnen ons team ruilen of extra dagen werken zodat u altijd een bekende uit ons team zult zien op de groep. 


                                       Els, Gerdine, Jantine, Rosanne, Priscilla en Wieneke

Christelijk

Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijk karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de lunch.
Ook hebben we per maand een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een liedje en een knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de Kinderbijbel (Kerst, Pasen, en Pinksteren)
We vragen alle ouders, medewerkers en stagiaires respect voor ons Christelijk karakter.

 

Kleinschalig
We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zes pedagogisch medewerkers. (Pm-ers)
Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen.
Dat betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en zien kinderen altijd een bekend gezicht. We hebben een vaste invalkracht.

 

Spelend leren
We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Kinderen van deze leeftijd leren door te doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in de wereld van peuters.
We bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. We hebben speel-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen van ons kinderdagverblijf.

 

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen
om in hun spel te komen.

 

   Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de    
   interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen
.

   We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze
   in het kiezen van activiteiten of het vrij spel. De knutselactiviteit is altijd alleen voor   
   diegene die het willen. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,
   passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.