Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Geschillencommissie

 

Mocht je als ouder een klacht hebben, dan kan dat besproken worden met de leidsters of met Simone.

Komen we er dan niet uit, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Ouders kunnen een geschil indienen als:

- de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht

- de ouders en de Regenboog het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht

- de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft

 

Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan