Informatie

Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Beemdweg 5 
2969 CD Oud-Alblas

Telefoon: 06-12265047     kdv.oudalblas@outlook.com      geopend van ma-vrij  7.30-18.00uur


Eigenaresse/leidinggevende: Jantine van der Rhee

Mail-adres Jantine: kdv.oudalblas@outlook.com

Mail-adres oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com

Kvk 73341479

LRKP-nummer: 172645396 
Landelijk registratie nummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/   

IBAN: NL59 RABO 0335680976 - t.n.v. Chr. KDV De Regenboog 

                                                                 
   Volg ons via facebook www.facebook.com/kdvderegenboog of via onze instagrampagina /kinderdagverblijfderegenboog

 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info