WELKOM op onze website

Informatie

Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Beemdweg 5 
2969 CD Oud-Alblas

Telefoon: 06-12265047

Website:  www.kdv-deregenboog.nl


Kijk ook eens op onze facebookpagina. www.facebook.com/kdvderegenboogEigenaresse/leidinggevende: Jantine van der Rhee

Mail-adres Jantine: kdv.oudalblas@outlook.com

Mail-adres oudercommissie: oudercommissie.kdvderegenboog@outlook.com


Kamer van Koophandel: kvk 73341479

LRKP-nummer172645396 
Landelijk registratie nummer Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/   

IBAN: NL59 RABO 0335680976 - t.n.v. Chr. KDV De Regenboog 
 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info