Visie en doelstelling

Het pedagogische doel

Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is: De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen. 

Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als PM-ers rekening houden met zijn karakter en behoeften.

Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog) niet durven of kunnen.
Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is. 

 

Normen en waarden

We geven de kinderen de normen en waarden mee vanuit de geloofsovertuiging van onze organisatie en normen en waarden uit onze samenleving. Dit doen we vooral door het geven van het goede voorbeeld. Ieder kind is uniek gemaakt door God. De leidsters leren de kinderen omgaan met deze normen en waarden.

Je bent uniek 
Elkaar helpen 
Lief zijn voor elkaar
  Respect voor de anderen 
Op je beurt wachten
 Delen en samenspelen

 Samen spelen

Kinderen worden begeleid in hun interacties tijdens het samen spelen, waarbij spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We bieden verschillende groepsactiviteiten aan zoals het spelen van “rijden in een bus”, met stoelen op een rij.” Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen.  Door tijdens het vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of activiteiten doen. 

Zo zorgen wij voor zowel momenten van vrij individueel spelen als spelen in groepsverband onder begeleiding van een Pm-er. Ook stimuleren we elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren tijdens het spelen. Zo ontdekken de peuters hun eigen wil en de wil van de ander. In groepsverband een spel spelen om de sociale interactie te stimuleren met leeftijdsgenoten. We begeleiden ook het spelen met of in het bijzijn van andere baby’s en kinderen van andere leeftijden. 

We begeleiden het zelfstandig worden passend bij de leeftijdsfase. Door zelf te proberen leren we hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt en zo hen steeds een stapje verder helpt naar zelfredzaamheid. We stimuleren de zelfredzaamheid van deze oudste peuters door hen eerst zelf te laten proberen. Zelf hun jas en of schoenen aantrekken bijvoorbeeld. Als het niet lukt leren we hen hulp te vragen aan de ander of aan de PM-er.

  

     

 
E-mailen
Bellen
Map
Info