Oud-Alblas 06-12265047  

Visie en doelstelling

 

Christelijk
Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijke karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de lunch.
Ook hebben we per maand een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een liedje en een knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de Kinderbijbel (Kerst, Pasen, en Pinksteren)

Kleinschalig
We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zeven pedagogisch medewerkers. (Pm-ers)
Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen.
Dat betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en zien kinderen altijd een bekend gezicht. We hebben een vaste invalkracht, Esther.

Spelend leren
We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Kinderen van deze leeftijd leren door te doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in de wereld van peuters.
We bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. We hebben speel-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen van ons kinderdagverblijf.

 

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen
om in hun spel te komen.


   Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de    
   interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen
.

   We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze
   in het kiezen van activiteiten of het vrij spel. De knutselactiviteit is altijd alleen voor   
   diegene die het willen. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,
   passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Het pedagogische doel

Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is: De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen. 

Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als PM-ers rekening houden met zijn karakter en behoeften.

Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog) niet durven of kunnen. Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is. 

 

Normen en waarden

We geven de kinderen de normen en waarden mee vanuit de geloofsovertuiging van onze organisatie en normen en waarden uit onze samenleving. Dit doen we vooral door het geven van het goede voorbeeld. Ieder kind is uniek gemaakt door God. De leidsters leren de kinderen omgaan met deze normen en waarden.

Je bent uniek 
Elkaar helpen 
Lief zijn voor elkaar
  Respect voor de anderen 
Op je beurt wachten
 Delen en samenspelen

 Samen spelen

Kinderen worden begeleid in hun interacties tijdens het samen spelen, waarbij spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We bieden verschillende groepsactiviteiten aan zoals het spelen van “varen in een boot”, “rijden in een bus”, met stoelen op een rij of boodschappen doen in een “winkel”. Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen.  Door tijdens het vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of activiteiten doen. 

Zo zorgen wij voor zowel momenten van vrij individueel spelen als spelen in groepsverband onder begeleiding van een Pm-er. Ook stimuleren we elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren tijdens het spelen. Zo ontdekken de peuters hun eigen wil en de wil van de ander. In groepsverband een spel spelen om de sociale interactie te stimuleren met leeftijdsgenoten. We begeleiden ook het spelen met of in het bijzijn van andere baby’s en kinderen van andere leeftijden. 

We begeleiden het zelfstandig worden passend bij de leeftijdsfase. Door zelf te proberen leren we hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt en zo hen steeds een stapje verder helpt naar zelfredzaamheid. We stimuleren de zelfredzaamheid van deze oudste peuters door hen eerst zelf te laten proberen. Zelf hun jas en of schoenen aantrekken bijvoorbeeld. Als het niet lukt leren we hen hulp te vragen aan de ander of aan de PM-er.

  

     

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info