Chr. kdv De Regenboog

Visie en doelstelling


Onze visie:

Visie/Doel

 Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Christelijk
Wij zijn een Christelijk kinderdagverblijf en geven dit Christelijke karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de lunch.
Ook hebben we per maand een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een liedje en een knutselwerkje. We zingen met de kinderen Christelijke kinderliedjes waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Bij deze feestdagen vertellen we hen de passende Bijbelverhalen uit de Kinderbijbel (Kerst, Pasen, en Pinksteren)
We vragen alle ouders, medewerkers en stagiaires respect voor ons Christelijk karakter.

Kleinschalig
We zijn een klein kinderdagverblijf en hebben een vast team van zes pedagogisch medewerkers. (Pm-ers)
Er is één verticale groep dat betekent, één stamgroep die verticaal is opgebouwd met als voordeel dat kinderen, Pm-ers en ouders elkaar goed leren kennen.
Dat betekent dat er kinderen van 0-4 jaar in één groep zitten met maximaal 16 kinderen per dag. Doordat we voor elkaar invallen tijdens vakantie en ruil/vrije dagen is er een hecht team en zien kinderen altijd een bekend gezicht. We hebben een vaste invalkracht.

 

Spelend leren
We staan voor spelenderwijs ontwikkelen en leren. Kinderen van deze leeftijd leren door te doen. Wij bieden een speel-leer-omgeving die deze jonge kinderen uitdaagt met rijke spelmaterialen/speelgoed passend bij deze leeftijdsfases. Ook passen de gekozen thema’s in de wereld van peuters.
We bieden kinderen veel verschillende activiteiten aan waardoor ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd worden. In een uitdagende omgeving en onder leiding van professionele, vaste leidsters spelen kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. We hebben speel-leer materiaal voor alle leeftijdsfasen van de kinderen van ons kinderdagverblijf.

 

Belangrijk blijft altijd dat jonge kinderen zich veilig voelen en genoeg tijd krijgen
om in hun spel te komen.

 

   Naast spel is ook de interactie tussen pedagogisch medewerker en het kind én de    
   interactie tussen kinderen onderling van grote invloed op het leren van jonge kinderen
.

   We volgen de kinderen in hun belevingswereld en interesse en geven de kinderen keuze
   in het kiezen van activiteiten of het vrij spel. De knutselactiviteit is altijd alleen voor   
   diegene die het willen. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod,
   passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind. 

 • 2joep
  2joep
 • SAM_1733
  SAM_1733
 • SAM_1750
  SAM_1750
 • SAM_1736
  SAM_1736
 • SAM_1739
  SAM_1739


Het pedagogische doel

Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is: De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen. 

Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als PM-ers rekening houden met zijn karakter en behoeften.

Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog) niet durven of kunnen. Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is. 

 

Normen en waarden

We geven de kinderen de normen en waarden mee vanuit de geloofsovertuiging van onze organisatie en normen en waarden uit onze samenleving. Dit doen we vooral door het geven van het goede voorbeeld. Ieder kind is uniek gemaakt door God. De leidsters leren de kinderen omgaan met deze normen en waarden.

Je bent uniek 
Elkaar helpen 
Lief zijn voor elkaar
  Respect voor de anderen 
Op je beurt wachten
 Delen en samenspelen

Vaardigheden

 Motorische vaardigheden

Dit betekent dat we de ruimte voor hen hebben ingericht zodat de kinderen door te spelen en te bewegen de wereld om hen heen verkennen. We werken zowel aan de grove motoriek met het wandelen en buiten spelen maar ook houden we zo af en toe peutergym door de groepsruimte in te richten met obstakels zoals een tafel waar je onderdoor kunt kruipen en op het speelkleed te kruipen en van de glijbaan te glijden. Ook zijn er peuterfietsjes waar ze de hele dag op rond kunnen rijden. De fijne motoriek wordt spelenderwijs geleerd met het knutselen, kleien, samen bouwen met duplo, knippen en plakken. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat iedere leidster ook zijn of haar talent kan inzetten bij het organiseren van de activiteiten. De fijne motoriek oefenen we vooral met de oudste peuters, als de andere slapen zo na het eten is er tijd voor hen om bijvoorbeeld te leren knippen, tekenen. Als voorbereiding op de basisschool oefenen we met hen de fijne motoriek. Ook hebben we in de zomer een zandbak en een watertafel waar de motorische vaardigheden zoals scheppen en gieten kunnen worden geleerd.

 Cognitieve vaardigheden

We werken op verschillenden momenten aan deze vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens de tafelmomenten voor te lezen en de kinderen mee te nemen tijdens het voorlezen door verder te vragen zodat kinderen kunnen begrijpen waarover we lezen, kunnen reageren met situaties doordat ze de verhalen herkennen. We lezen boeken die passen bij de leeftijd. Ook denken we bij deze vaardigheden aan het in activiteiten samen ontdekken. horen, zien ,voelen, proeven/ruiken. Kinderen ontdekken veel met deze zintuigen. Wat hoor je? Geluiden bij spelletjes en geluiden maken en benoemen. 

Voelen, we gebruiken bij het knutselen verschillende zachte en voelbare materialen denk aan watten, foampapier en karton. Zien, in boeken maar ook benoemen we wat we zien tijdens het wandelen. Proeven/ruiken. Dit komt aan bod doordat we verschillende soorten fruit aanbieden tijdens het fruitmoment. Ook eten we regelmatig iets anders dan een boterham tussen de middag om de kinderen zoveel mogelijk te laten proeven en ontdekken. Ook de allerkleinste ontdekken door te kruipen door de groepsruimte in de voor hen ingerichte hoeken en horen en zien van alles om hen heen gebeuren. Ook ontdekken en voelen ze met een activiteit zoals de handjes en voetjes verven en een afdruk maken op papier. Of het verven van een tekening met de vingertjes.

  Taalvaardigheden

Op de Regenboog staat het voorlezen hoog in ons beleid. We vinden het belangrijk de kinderen via boeken de wereld om hen heen laten ontdekken. Door boeken te lezen die passen bij hun leeftijd. Via boeken leren ze veel taalvaardigheden. Ook oefenen we via boeken verschillende woorden uit te spreken. Liedjes zingen komt bij de Regenboog ook ieder tafelmoment voorbij. Verder letten de pedagogisch werkers erop dat we duidelijk spreken. We leren de kinderen ook vragen te stellen in het spelen met de anderen of bij het vragen om hulp. Mag ik de pop? Wil je mij helpen? We verwoorden wat wij doen en we spreken afspraken uit. “Ik ga boterhammen smeren” Ook hebben we verschillende spelletjes op de groep waar we de taalvaardigheden stimuleren.

  Creatieve vaardigheden

We bieden de kinderen regelmatig een knutselactiviteit aan waarin de creatieve vaardigheden spelenderwijs worden geoefend. De knutselactiviteiten zijn altijd naar keuze het begint vaak met een kleine groep en daar sluiten en later nog een aantal bij aan. We knutselen altijd op kinderniveau wat past bij de leeftijd. We laten de kinderen zelf ontdekken en proberen. Zo plakken ze bij een werkje zelf een voorwerp op met lijm.  We vinden het belangrijk dat ieder kind dit met zijn of haar eigen keuze mag plakken en mag invullen. Zo zal het ene kind meer opplakken dan het andere en de een meer van de tekening inkleuren dan de ander. We kijken als leidsters mee en vinden het goed als het kind het naar zijn zin en heeft en het op zijn eigen manier heeft kunnen maken. Een kind van bijna 4 zal het werkje op zijn manier maken en de jongste op de Regenboog  verven met hun vingertje zo af en toe ook een werkje mee. Maar dit is ook naar invulling van het moment. Als een dreumes zin heeft om ook iets te maken zal hij/zij dit laten merken en is er vaak een momentje ook voor hen om mee te knutselen. We proberen in de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat er verschillende vaardigheden aan bod komen. Dit gaat altijd in goed overleg met de collega’s en is meestal passend bij het thema van die maand.  

 Samen spelen

Kinderen worden begeleid in hun interacties tijdens het samen spelen, waarbij spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We bieden verschillende groepsactiviteiten aan zoals het spelen van “varen in een boot”, “rijden in een bus”, met stoelen op een rij of boodschappen doen in een “winkel”. Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen.  Door tijdens het vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of activiteiten doen. 

Zo zorgen wij voor zowel momenten van vrij individueel spelen als spelen in groepsverband onder begeleiding van een Pm-er. Ook stimuleren we elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren tijdens het spelen. Zo ontdekken de peuters hun eigen wil en de wil van de ander. In groepsverband een spel spelen om de sociale interactie te stimuleren met leeftijdsgenoten. We begeleiden ook het spelen met of in het bijzijn van andere baby’s en kinderen van andere leeftijden. 

We begeleiden het zelfstandig worden passend bij de leeftijdsfase. Door zelf te proberen leren we hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt en zo hen steeds een stapje verder helpt naar zelfredzaamheid. We stimuleren de zelfredzaamheid van deze oudste peuters door hen eerst zelf te laten proberen. Zelf hun jas en of schoenen aantrekken bijvoorbeeld. Als het niet lukt leren we hen hulp te vragen aan de ander of aan de PM-er.

 Mentorkinderen

Vanaf januari 2018 zijn alle kinderen verdeeld in groepen waarvan een PM-er de mentor is geworden. We kiezen de mentorkinderen op basis van de vaste gezichten en op basis van de werkdagen van de PM-ers. Zo ziet de mentor het kind regelmatig en kan het goed letten op de ontwikkeling van haar mentorkinderen. Er is een lijst met deze groepen en de daarbij behorende PM-er als mentor van het kind. Deze lijst hangt in de berging en is zichtbaar voor alle ouders/verzorgers. Tijdens de wenochtend of wenmiddag vertellen wij aan ouder en kind wie de mentor van het kind is. Voor vragen kunnen ouders in principe bij alle PM-ers terecht maar vragen over de ontwikkeling van het kind kunnen gevraagd worden aan de mentor die ontwikkelingslijsten van ieder mentorkind bijhoudt. Ook zal er een 10-minuten gesprek worden aangeboden aan ouders na het invullen van deze ontwikkelingslijsten door de mentor van het kind. 

De ontwikkelingslijsten worden per leeftijdsfase van uw kind(eren) ingevuld. We vragen in de nieuwsbrief aan ouders op aanvraag een 10-minuten gesprek te houden. De ontwikkelingslijst van de oudste peuters wordt in de weken voor het afscheid van de Regenboog volledig ingevuld. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor deze ontwikkelingslijsten van hun kind. Deze wordt na afscheid op ons kinderdagverblijf meegenomen en kan worden doorgegeven naar de basisschool en buitenschoolse opvang.

  


     

 
 
 
 
Opbellen
E-mail