Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Visie en doelstelling


Onze visie:

We willen kinderopvang bieden als aanvulling op de opvoeding thuis, een speciaal voor hen ingerichte ruimte bieden als goede speelplek voor kinderen van nul tot vier jaar. 

We willen kinderen ontwikkelingskansen bieden. Dat is meer dan een plek waar ze kunnen spelen. We willen werken met deskundige leiding, dus niet met ouders of niet opgeleide/ niet deskundige leidsters. 

De leidsters onderhouden natuurlijk contact net de ouders om te overleggen wat het beste is voor een kind en om ervaringen uit te kunnen wisselen over het kind. 

Wij houden zeker rekening met de normen en waarden van de ouders. Tevens vragen wij van de ouders, werknemers en vrijwilligsters/stagiaires respect voor ons karakter, wij zijn een christelijk kinderdagverblijf. 

Wij geven dit christelijke karakter vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de maaltijd. Ook hebben we per maand een thema met een bijbels verhaal en daarbij een lied en een knutselwerkje. We zingen ook christelijke liederen waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de christelijke feestdagen. 


Onze doelstelling:
Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door ze onder deskundige leiding en begeleiding in groepsverband samen te brengen in speciaal voor hen gecreëerde ruimte als aanvulling op de opvoeding thuis.


Op de Regenboog werken we aan 4 pedagogische doelen.
- Motorische vaardigheden.
Dit betekent dat we de ruimte voor hen hebben ingericht zodat de kinderen door te spelen en te bewegen de wereld om hen heen verkennen. We werken zowel aan de grove motoriek met het wandelen en buiten spelen maar ook houden we zo af en toe peutergym door de groepsruimte in te richten met obstakels zoals een tafel waar je onderdoor kunt kruipen en op het speelkleed te kruipen en van de glijbaan te glijden. Ook staan er onder de box peuterfietsjes waar ze de hele dag op rond kunnen rijden. De fijne motoriek wordt spelenderwijs geleerd met het knutselen, kleien, samen bouwen met duplo, knippen en plakken. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat iedere leidster ook zijn of haar talent kan inzetten bij het organiseren van de activiteiten. De fijne motoriek oefenen we vooral met de oudste peuters, als de andere slapen zo na het eten is er tijd voor hen om bijvoorbeeld te leren knippen, tekenen.


Als voorbereiding op de basisschool oefenen we met hen de fijne motoriek.
Ook hebben we in de zomer een zandbak en een watertafel waar de motorische vaardigheden zoals scheppen en gieten kunnen worden geleerd.

-Cognitieve vaardigheden.
We werken op verschillenden momenten aan deze vaardigheden. Bijvoorbeeld tijdens de tafelmomenten voor te lezen en de kinderen mee te nemen tijdens het voorlezen door verder te vragen zodat kinderen kunnen begrijpen waarover we lezen, kunnen reageren met situaties doordat ze de verhalen herkennen. We lezen boeken die passen bij de leeftijd. Ook denken we bij deze vaardigheden aan het in activiteiten samen ontdekken.
horen, zien ,voelen, proeven/ruiken. Kinderen ontdekken veel met deze zintuigen. Wat hoor je? Geluiden bij de spelletjes en geluiden bij de liedjes of in verhalen te benoemen. Voelen, we gebruiken bij het knutselen verschillende zachte en voelbare materialen denk aan watten, foampapier en karton. Zien, in boeken maar ook benoemen we wat we zien tijdens het wandelen. Proeven/ruiken. Dit komt aan bod doordat we verschillende soorten fruit aanbieden tijdens het fruitmoment. En eten we regelmatig iets anders dan een boterham tussen de middag om de kinderen zoveel mogelijk te laten proeven en ontdekken.


Ook de allerkleinste ontdekken door te kruipen door de groepsruimte in de voor hen ingerichte hoeken en horen en zien van alles om hen heen gebeuren.
Ook ontdekken en voelen ze met een activiteit zoals de handjes en voetjes verven en een afdruk maken op papier. Of het verven van een tekening met de vingertjes.

-Taalvaardigheden
Op de Regenboog staat het voorlezen hoog in ons beleid. We vinden het belangrijk de kinderen via boeken de wereld om hen heen laten ontdekken. Door boeken te lezen die passen bij hun leeftijd.
Via boeken leren ze veel taalvaardigheden. Ook oefenen we via boeken verschillende woorden uit te spreken. Liedjes zingen komt bij de Regenboog ook ieder tafelmoment voorbij. Verder letten de pedagogisch werkers erop dat we duidelijk spreken. 

We leren de kinderen ook vragen te stellen in het spelen met de anderen of bij het vragen om hulp. Mag ik de pop? Wil je mij helpen?
We verwoorden wat wij doen en we spreken afspraken uit. “Ik ga even de map pakken”
“We zingen nog één laatste lied”. Ook hebben we verschillende gezelschapsspelletjes op de groep waar we de taalvaardigheden stimuleren. 
We bieden ook verschillende groepsactiviteiten aan zoals het spelen van varen in een boot, rijden in een bus, met stoelen op een rij of boodschappen doen in een winkel.
Zo spelen de pedagogisch medewerkers mee en stellen vragen tijdens het spelen.
Zo leren we niet alleen persoonlijk maar ook in groepsverband te spreken.


-Creatieve vaardigheden.
We bieden de kinderen regelmatig een knutselactiviteit aan waarin de creatieve vaardigheden spelenderwijs worden geoefend. De knutselactiviteiten zijn altijd naar keuze
het begint vaak met een kleine groep en daar sluiten en later nog een aantal bij aan.
We knutselen altijd op kinderniveau wat past bij de leeftijd. We laten de kinderen zelf ontdekken en proberen. Zo plakken ze bij een werkje zelf een voorwerp op met lijm. 
We vinden het belangrijk dat ieder kind dit met zijn of haar eigen keuze mag plakken en mag invullen. Zo zal het ene kind meer opplakken dan het andere en de een meer van de tekening inkleuren dan de ander.


We kijken als leidsters mee en vinden het goed als het kind het naar zijn zin en heeft en het op zijn eigen manier heeft kunnen maken.
Een kind van bijna 4 zal het werkje op zijn manier maken en de jongste op de Regenboog 
verven met hun vingertje zo af en toe ook een werkje mee. Maar dit is ook naar invulling van het moment. Als een dreumes zin heeft om ook iets te maken zal hij/zij dit laten merken en is er vaak een momentje ook voor hen om mee te knutselen.
We proberen in de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen zodat er verschillende vaardigheden aan bod komen. Dit gaat altijd in goed overleg met de collega’s en is meestal passend bij het thema van die maand.

Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven


De kwaliteitseisen in de wet Kinderopvang zijn gebaseerd op de pedagogische basisdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven:
• Bieden van een veilige basis
• Stimuleren van persoonlijke competentie
• Bevorderen van sociale competentie
• Overdragen van normen en waarden

Het pedagogisch doel 
Het pedagogische doel van het kinderdagverblijf is:


De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen.

Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen. Dit uitgangspunt geeft de visie van het kinderdagverblijf weer:
Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en
vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als leidsters rekening houden met zijn
karakter en behoeften.

Zoals gras niet harder gaat groeien wanneer je er aan trekt, zo accepteren wij kinderen met hun mogelijkheden en ook met de dingen die ze moeilijk vinden.

Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog) niet durven of kunnen. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Respect en acceptatie staat bij ons hoog in het beleid.

Uit ons pedagogisch doel/visie volgen dan de aanwijzingen voor ons: We laten de kinderen zoveel mogelijk hun eigen spel spelen. Ze leren van en met elkaar tijdens deze momenten. Daarnaast zorgen wij voor een passend activiteitenaanbod.