Christelijk Kinderdagverblijf "De Regenboog"

Gevestigd in MFC de Beemd

Beemdweg 5

2969 CD Oud-Alblas

Tel. 06-12265047

Mail: kdvderegenboog@outlook.com

Website: www.kdv-deregenboog.nl

Directie: Simone Hak-Boogaarts

 

KvK Dordrecht:

23092726

 

LRKP-nummer (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen):

LET OP VANAF 1 januari 2018 is het > 172645396 

 

 

Bankrelatie:

Rabobank Graafstroom

IBAN NL84 RABO 0342786261