Visie en doelstelling

 

Op het kinderdagverblijf is een pedagogisch beleid aanwezig. Voor u is het mogelijk het pedagogisch beleid en de risico-inventarisatie m.b.t. de veiligheid en hygiëne in te zien. Dit uiteraard in overleg met de leiding. In het pedagogisch beleid komen o.a. de volgende punten aan bod:

 • visie en doelstelling
 • protocol opvallend gedrag, ontwikkelingsachterstand
 • protocol medicijngebruik
 • protocol vermoeden kindermishandeling
 • protocol wat te doen bij ongevallen
 • protocol warme zomerdagen
 • protocol ventileren en luchten
 • diploma’s leidsters

 

Wij werken hier in het kort onze visie en doelstelling uit. Het protocol medicijngebruik en warme zomerdagen wordt besproken bij het hoofdstuk huishoudelijke regels.

 

Onze visie

Onze visie is een goede speelplek bieden voor kinderen van nul tot vier jaar. Eventueel zijn ook gehandicapte kinderen welkom.

Wij willen de kinderen ontwikkelingskansen bieden. Dat is meer dan een plek waar ze kunnen spelen. Wij willen kinderen een speciaal voor hen ingerichte ruimte bieden en een huiselijke sfeer creëren. Hiermee wordt aangegeven dat er voor kinderen een kindvriendelijke ruimte moet zijn.

Wij willen kinderopvang bieden als aanvulling op de opvoeding thuis. De leidsters onderhouden natuurlijk contact met de ouders om te overleggen wat het beste is voor een kind en om ervaringen uit te kunnen wisselen over het kind. Wij houden zeker rekening met de waarden en normen van de ouders.

Tevens vragen wij van de ouders, werknemers en vrijwilligers/stagiaires respect voor onze signatuur.

Wij werken met deskundige leiding, dus niet met ouders of niet opgeleide/niet deskundige leidsters.

 

Onze doelstelling

Onze doelstelling is: het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door ze onder deskundige leiding en begeleiding in groepsverband samen te brengen in een speciaal voor hen gecreëerde ruimte als aanvulling op de opvoeding thuis. Daarnaast is het ook een gezellige plek om naar hartelust te spelen en te ontdekken een doel op zichzelf.

 

Het pedagogisch doel van het kinderdagverblijf is: de kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij zich veilig voelen.

Het uitgangspunt geeft de visie van het kinderdagverblijf weer: kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als leidsters rekening houden met zijn karakter en behoeften.

Uit ons pedagogisch doel/visie volgen dan de aanwijzingen voor ons:

 

 • we laten de kinderen zo veel mogelijk hun eigen spel spelen
 • wij zorgen voor een gezellige sfeer
 • wij zorgen voor ondersteuning voor de kinderen als het nodig is