Chr. Kinderdagverblijf "De Regenboog" te Oud-Alblas

 
 

Welkom op de nieuwe website van Kinderdagverblijf "de Regenboog" te Oud-Alblas




Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog ligt midden tussen de weilanden en volkstuinen, aan een landweggetje net buiten de bebouwde kom van Oud-Alblas. 

Het is een prachtige locatie waar we met de kinderen kunnen genieten van het echte buitenleven. Het is naast MFC De Beemd. Het dorpshuis van Oud-Alblas met daarin ook een gymzaal, verschillende vergaderruimten en een peuterspeelzaal.

Kinderdagverblijf De Regenboog draagt een Christelijke identiteit. Wij geven deze Christelijke signatuur vorm door iedere dag te bidden en te danken bij de maaltijd.
Ook hebben we per maand naast een algemeen thema ook een thema met een Bijbels verhaal en daarbij een lied en een knutselwerkje. We zingen ook Christelijke liederen waarin de kinderen leren over wie God is en wat Hij doet. Ook schenken we extra aandacht aan de Christelijke feestdagen.

Uiteraard is iedereen welkom bij ons, zonder onderscheid naar godsdienst, ras of levensovertuiging. Wel vragen wij respect voor het Christelijke karakter van ons kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf werkt met een verticale groep, d.w.z. alle leeftijden door elkaar, van nul tot vier jaar. Per dag hebben wij 16 kinderen op de groep, de leeftijd varieert dan van nul tot vier jaar. We hebben een vast team van PM-ers en daarbij een vaste invalkracht. 

  

De Regenboog is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 07.30 tot 18.00 uur.