Christelijk
Kleinschalig kdv

Ons kleine kinderdagverblijf heeft één verticale groep. 
Baby's en peuters van nul tot vier jaar. We hebben een vast team van totaal acht Ped. Werkers

Els, Simone, Wieneke, Marieke, Esmée en Rosanne
Ped. Beleidsmedewerker/Coach Gerdine
Leidinggevende Jantine

Doordat we in vakanties en op vrije dagen voor 
elkaar invallen is er altijd een bekend gezicht te zien op de groep.Het pedagogische doel:
De kinderen veel ruimte, gelegenheid en materialen bieden om vrij te kunnen spelen.
Ons uitgangspunt is dat kinderen zichzelf ontwikkelen door te spelen in een situatie waarin zij
zich veilig voelen.
Kinderen ontwikkelen zich volgens een natuurlijk proces, wanneer de omgeving prettig en
vertrouwd is en wanneer een kind weet dat wij als PM-ers rekening houden met zijn karakter en behoeften.
Wij stimuleren kinderen maar dwingen hen niet tot dingen die ze (nog)niet durven of kunnen.


Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij of zij is.Normen en waarden:
We geven de kinderen normen en waarden mee vanuit de Christelijke geloofsovertuiging en normen en waarden van onze samenleving. Dit doen we door het geven van het goede voorbeeld.
Ieder kind is uniek gemaakt door God. De PM-ers leren de kinderen spelenderwijs omgaan met
deze normenn en waarden:


   Je bent Uniek
   Elkaar helpen
   Wachten op je beurt
   Delen en samen spelen
   Lief zijn voor elkaar
   Respect voor de ander Samen spelen:
Kinderen worden begeleid in hun acteracties tijdens het samen spelen.
Spelenderwijs wordt er kennis gemaakt met sociale omgangsregels en vaardigheden. We bieden verschillende individuele en groepsacitiviteiten aan. Door tijdens vrij spelen de kinderen te begeleiden leren we hen
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Het delen van speelgoed en samen een spel uitkiezen of samen activiteiten doen.
We stimuleren in delen, vragen, luisteren, wachten en elkaar helpen, omgaan met de leeftijdsgenoten en de omgang met de allerkleinste kinderen van de groep. 

We begeleiden de kinderen naar zelfstandigheid; passend bij de leeftijdsfasen.
Door zelf te proberen leren we hen te oefenen en bij goed resultaat zie je dat een klein succes hen verder helpt
naar zelfredzaamheid. De oudste peuters laten we het zelf proberen, zelf hun jas en schoenen aantrekken bijvoorbeeld.
Als het niet lukt, leren we hen hulp te vragen.